LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Văn bản của nhà nước

Nghị định của Chính phủ về học phí giáo dục đại học

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Đọc toàn văn bài viết ...

   

Thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Ngày 4/9/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề. Dưới đây là toàn văn Chỉ thị của Thủ tướng :

Đọc toàn văn bài viết ...

   

Luật giáo dục 2005

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

   

Thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Ngày 4/9/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề. Dưới đây là toàn văn Chỉ thị của Thủ tướng:

Đọc toàn văn bài viết ...

   

Điều lệ trường đại học

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Ngày 30-7-2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 153/2003 về Điều lệ trường đại học. Điều lệ gồm 10 chương, 58 điều, có hiệu lực từ ngày 28-8-2003.
Các bạn có thể Download văn bản tại đây: Điều lệ trường đại học
(Theo website của Vụ Đại học và Sau đại học, http://www.hed.edu.vn )