LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Lịch tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2014

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

 

Từ ngày 27/10/2014 đến ngày 14/11/2014, Phòng Đào tạo tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2014.

Nội dung tập huấn bao gồm:

a) Phần lý thuyết: Giới thiệu hệ thống, các lưu ý với người dùng và các tình huống thường gặp khi ĐKMH và cách xử trí

b) Phần thực hành: Sinh viên thao tác THỰC với hệ thống trong 1 kỳ ĐKMH giả định.

Chi tiết lịch tập huấn như sau:

STT Ngành Lý thuyết Thực hành tại phòng máy nhà I
Số SV Ngày Thứ Thời gian Giảng đường Ngày Thứ Thời gian
1 QH-2014-X-BC 110 27/10/2014 2 18h-20h G407 28/10/2014 3 15h-17h
2 QH-2014-X-CTH 71 27/10/2014 2 18h-20h G408 28/10/2014 3 17h-19h
3 QH-2014-X-CTXH 94 28/10/2014 3 18h-20h G407 29/10/2014 4 13h-15h
4 QH-2014-X-DP 144 28/10/2014 3 18h-20h G408 29/10/2014 4 8h-11h30
5 QH-2014-X-LS 76 29/10/2014 4 18h-20h G407 30/10/2014 5 17h-19h
6 QH-2014-X-LS.A 10 17h-19h
7 QH-2014-X-LTH 54 29/10/2014 4 18h-20h G408 30/10/2014 5 9h30-11h30
8 QH-2014-X-QTVP 44 30/10/2014 5 9h30-11h30
9 QH-2014-X-QL 73 30/10/2014 5 18h-20h G407 31/10/2014 6 9h30-11h30
10 QH-2014-X-QL.A 20
11 QH-2014-X-N.H 48 31/10/2014 6 18h-20h G408 03/11/2014 2 15h-17h
12 QH-2014-X-QHCC 62 03/11/2014 2 17h-19h
13 QH-2014-X-NN 66 31/10/2014 6 18h-20h G407 05/11/2014 4 17h-19h
14 QH-2014-X-NN.QT 10
15 QH-2014-X-DL&LH 116 03/11/2014 2 18h-20h G407 04/11/2014 3 17h-19h
16 QH-2014-X-QTH 91 2 18h-20h G408 04/11/2014 3 15h-17h
17 QH-2014-X-TL 63 04/11/2014 3 18h-20h G407 05/11/2014 4 15h-17h
18 QH-2014-X-TL.A 37
19 QH-2014-X-TR.A 11 04/11/2014 3 18h-20h G408 05/11/2014 4 17h-19h
20 QH-2014-X-TR 45 06/11/2014 5 17h-19h
21 QH-2014-X-VH 62 05/11/2014 4 18h-20h G407 06/11/2014 5 15h-17h
22 QH-2014-X-VH.A 25
23 QH-2014-X-VNH 52 05/11/2014 4 18h-20h G408 06/11/2014 5 9h30-11h30
24 QH-2014-X-HN 29 10/11/2014 2 17h-19h
25 QH-2014-X-XHH 56 06/11/2014 5 18h-20h G407 07/11/2014 6 13h-15h
26 QH-2014-X-TTH 52 06/11/2014 5 18h-20h G408 10/11/2014 2 15h-17h
27 QH-2014-S-SPS 71 07/11/2014 6 18h-20h G407 10/11/2014 2 17h-19h
28 QH-2014-S-SPV 47 10/11/2014 2 15h-17h