LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh ngày 29/09/2014 tuyển sinh vào các CTĐT ĐCQT, CLC khóa 2014

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 13h, ngày 29/09/2014.

TT Số BD Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành
đăng ký
Phòng
thi
1 01 14030976 Nguyễn Phương Mai 20/12/1996 KHQL G302
2 02 14031046 Nguyễn Ngọc Hương 28/12/1996 KHQL G302
3 03 14031900 Đỗ Thúy Hằng 08/04/1996 KHQL G302
4 04 14031140 Nguyễn Tài Linh 09/03/1996 KHQL G302
5 05 14030938 Huỳnh Thị Phương Anh 29/06/1996 KHQL G302
6 06 14030413 Nguyễn Thị Thắm 31/08/1996 KHQL G302
7 07 14031171 Nguyễn Trung Anh 01/02/1995 KHQL G302
8 08 14030964 Lê Minh Khuê 03/11/1996 KHQL G302
9 09 14031236 Đặng Quốc Đạt 22/11/1996 KHQL G302
10 10 14030998 Nguyễn Thị Ngọc Yến 11/01/1996 KHQL G302
11 11 14030973 Lê Thị Mai 19/09/1996 KHQL G302
12 12 14030969 Nguyễn Tùng Linh 25/07/1996 KHQL G302
13 13 14031216 Nghiêm Thu Thủy 22/06/1996 KHQL G302
14 14 14031180 Đỗ Thị Thu Hà 07/03/1996 KHQL G302
15 15 14030950 Nguyễn Hương Giang 23/06/1996 KHQL G302
16 16 14031230 Nguyễn Phương Anh 18/02/1996 KHQL G302
17 17 14030972 Lê Thị Lý 09/10/1995 KHQL G302
18 18 14031197 Ngô Thị Loan 02/08/1995 KHQL G302
19 19 14032599 Phạm Thị Thảo 11/10/1996 KHQL G302
20 20 14030942 Phạm Ngọc Ánh 24/02/1996 KHQL G302
21 21 14030958 Bùi Trung Hiếu 29/02/1996 KHQL G302
22 22 14032507 Vũ Ngọc Bích 23/10/1996 KHQL G302
23 23 14031279 Trần Việt Thái 24/05/1995 KHQL G302
24 24 14031226 Dương Phụng Anh 21/02/1996 KHQL G302
25 25 14031129 Vũ Thị Hạnh 16/08/1996 KHQL G302
26 26 14031185 Nguyễn Thu Hoài 23/10/1996 KHQL G302
27 27 14031183 Nguyễn Thu Hiền 10/03/1996 KHQL G302
28 28 14030379 Bùi Văn Sơn 24/12/1995 Lịch sử G302
29 29 14011158 Phạm Thanh  Hằng 23/02/1996 Lịch sử G302
30 30 14030785 Nguyễn Thúy Hằng 25/03/1996 Lịch sử G302
31 31 14030448 Trịnh Thị Thùy 15/09/1996 Lịch sử G302
32 32 14031035 Lê Thịnh Yên 03/10/1996 Lịch sử G302
33 33 14011028 Trần Thị Linh Trang 31/03/1996 Lịch sử G302
34 34 14031026 Nguyễn Thị Thúy 09/03/1996 Lịch sử G302
35 35 14031018 Đỗ Thu Nga 25/09/1996 Lịch sử G302
36 36 14031030 Nguyễn Minh Trang 02/11/1996 Lịch sử G302
37 37 14031153 Lê Thị Phương Thảo 11/01/1995 Lịch sử G302
38 38 14011134 Nguyễn Thị Hồng Ngát 28/08/1996 Lịch sử G302
39 39 14011119 Nguyễn Thị Phương Hoa 08/10/1996 Lịch sử G302
40 40 14032535 Nguyễn Mỹ Huyền 24/07/1996 TLHLS G302
41 41 14032516 Trần Minh Điệp 19/05/1994 TLHLS G302
42 42 14031130 Nguyễn Thị Huế 10/12/1995 TLHLS G302
43 43 14031282 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/08/1995 TLHLS G302
44 44 14032283 Nguyễn Thị Chi 25/10/1995 TLHLS G302
45 45 14032539 Đinh Thị Lan 27/12/1994 TLHLS G302
46 46 14032582 Lê Thế Thuần 15/11/1996 TLHLS G302
47 47 14031244 Trần Thu Hà 27/05/1995 Triết học G303
48 48 14031201 Nguyễn Thị Minh Ngọc 25/07/1996 Triết học G303
49 49 14031250 Đặng Thị Thu Hoài 02/01/1996 Triết học G303
50 50 14031266 Nguyễn Khuông Hồng Ngọc 21/02/1996 Triết học G303
51 51 14031245 Dương Văn Hải 31/01/1996 Triết học G303
52 52 14031246 Lê Thị Hằng 25/10/1995 Triết học G303
53 53 14031249 Đào Hồng Hạnh 26/05/1996 Triết học G303
54 54 14031257 Nguyễn Thị Ngọc Linh 22/07/1996 Triết học G303
55 55 14032545 Lê Thị Phương Mỹ 22/07/1996 Triết học G303
56 56 14031294 Phan Thị Huyền Trang 14/07/1996 Triết học G303
57 57 14031293 Nguyễn Thị Linh Trang 02/02/1996 Triết học G303
58 58 14030328 Trần Thị Nhung 14/09/1996 Triết học G303
59 59 14031125 Lê Hương Giang 18/12/1996 Văn học G303
60 60 14030917 Nguyễn Thị Linh 04/10/1995 Văn học G303
61 61 14031312 Nguyễn Thị Dung 29/03/1995 Văn học G303
62 62 14031332 Đỗ Thanh Thảo 29/09/1996 Văn học G303
63 63 14031900 Đỗ Thúy Hằng 08/04/1996 Văn học G303
64 64 14031315 Tạ Hồng Hạnh 06/07/1996 Văn học G303
65 65 14011127 Phạm Hà Linh 09/06/1996 Văn học G303
66 66 14030448 Trịnh Thị Thùy 15/09/1996 Văn học G303
67 67 14031321 Đoàn Thị Phương Huyền 14/02/1996 Văn học G303
68 68 14031306 Lê Quỳnh Anh 21/02/1996 Văn học G303
69 69 14031324 Vũ Thị Lan 06/03/1996 Văn học G303
70 70 14031334 Kiều Thị Bảo Thoa 28/11/1996 Văn học G303
71 71 14031325 Lê Thị Linh 16/02/1996 Văn học G303
72 72 14030241 Vũ Khánh Linh 04/05/1995 Văn học G303
73 73 14030404 Nguyễn Thu Thảo 05/03/1996 Văn học G303
74 74 14031303 Hoàng Mỹ Anh 02/11/1996 Văn học G303
75 75 14031333 Nguyễn Thị Thảo 11/05/1996 Văn học G303
76 76 14031337 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 13/03/1996 Văn học G303
77 77 14031007 Thẩm Thanh Hằng 08/08/1996 Văn học G303
78 78 14031304 Hoàng Ngọc Anh 10/08/1995 Văn học G303
79 79 14031077 Nguyễn Thị Kim Chi 28/08/1996 Văn học G303
80 80 14032102 Nguyễn Xuân Phương 08/02/1996 Văn học G303
81 81 14031814 Nguyễn Nhật Anh 20/05/1996 Văn học G303
82 01 14032110 Lê Văn Quân 09/05/1996 NNH G303
83 02 14031972 Võ Thị Quỳnh Hương 12/06/1995 NNH G303
84 03 14031202 Phạm Hồng Ngọc 09/02/1996 NNH G303
85 04 14030464 Hoàng Văn Thưởng 18/09/1989 NNH G303
86 05 14031105 Nguyễn Thị Minh Thu 22/08/1993 NNH G303
87 06 14032037 Đào Nguyệt Minh 08/07/1996 NNH G303
88 07 14031099 Nguyễn Hồng Nhiên 15/09/1996 NNH G303
89 08 14031093 Nguyễn Vũ Phương Linh 24/10/1996 NNH G303
90 09 14031082 Nguyễn Thu Hà 15/08/1996 NNH G303
91 10 14031096 Nguyễn Anh Minh 13/04/1996 NNH G303
92 11 14031091 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/09/1996 NNH G303
93 12 14031081 Đỗ Thị Duyên 21/01/1996 NNH G303
94 13 14031108 Nguyễn Thị Thủy 29/03/1996 NNH G303
95 14 14031098 Lương Thị Nga 19/02/1996 NNH G303
96 15 14031085 Nguyễn Thị Hiền 20/08/1996 NNH G303
97 16 14031410 Vũ Thị  Hồng 18/04/1995 NNH G303
98 17 14030421 Thiều Thị Thọ 28/06/1996 NNH G303
99 18 14031875 Lưu Hoàng Giang 10/04/1996 NNH G303
100 19 14032150 Đỗ Toàn Thắng 12/10/1996 NNH G303
101 20 14031116 Chu Thị Tố Uyên 19/01/1996 NNH G303
102 21 14031114 Đào Thị Huyền Trang 28/12/1995 NNH G303
103 22 14032155 Nguyễn Diệu Thu 23/04/1995 NNH G303
104 23 14031999 Lưu Khánh Linh 08/03/1995 NNH G303