LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Danh sách sinh viên dự thi đánh giá năng lực ngày 29/09/2014 tuyển sinh vào các CTĐT ĐCQT, CLC khóa 2014

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

Sinh viên thi tại phòng thi số 3 (phòng máy của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) có mặt tại tầng 1, nhà I vào lúc 6h45, 29/09/2014 để gặp người dẫn đường sang phòng thi.

Sinh viên thi tại phòng thi số 1, số 2 có mặt tại phòng thi lúc 7h, ngày 29/09/2014.

- Phòng thi số 1: Tại phòng 301, nhà I, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội
- Phòng thi số 2: Tại phòng 501, nhà I, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội
- Phòng thi số 3: Tại phòng máy B, tầng 5, nhà T5, Trường Đại học KHTN Hà Nội

Danh sách dự thi xem dưới đây:

TT MSSV SBD Họ và tên Ngày sinh GT Phòng thi
1 14031002 49 Trần Phan Anh 24/09/1996 Nam Phòng thi số 1
2 14031226 50 Dương Phụng Anh 21/02/1996 Nữ Phòng thi số 1
3 14030938 51 Huỳnh Thị Phương Anh 29/06/1996 Nữ Phòng thi số 1
4 14031230 52 Nguyễn Phương Anh 18/02/1996 Nữ Phòng thi số 1
5 14031306 53 Lê Quỳnh Anh 21/02/1996 Nữ Phòng thi số 1
6 14031171 54 Nguyễn Trung Anh 01/02/1995 Nữ Phòng thi số 1
7 14031303 55 Hoàng Mỹ Anh 02/11/1996 Nữ Phòng thi số 1
8 14031304 56 Hoàng Ngọc Anh 10/08/1995 Nữ Phòng thi số 1
9 14031814 57 Nguyễn Nhật Anh 20/05/1996 Nữ Phòng thi số 1
10 14030942 58 Phạm Ngọc Ánh 24/02/1996 Nữ Phòng thi số 1
11 14032507 59 Vũ Ngọc Bích 23/10/1996 Nữ Phòng thi số 1
12 14031829 60 Nguyễn Thị Bảo Châu 21/10/1996 Nữ Phòng thi số 1
13 14031077 61 Nguyễn Thị Kim Chi 28/08/1996 Nữ Phòng thi số 1
14 14031081 62 Đỗ Thị Duyên 21/01/1996 Nữ Phòng thi số 1
15 14031312 63 Nguyễn Thị Dung 29/03/1995 Nữ Phòng thi số 1
16 14031236 64 Đặng Quốc Đạt 22/11/1996 Nam Phòng thi số 1
17 14031035 65 Lê Thịnh Yên 03/10/1996 Nữ Phòng thi số 1
18 14030998 66 Nguyễn Thị Ngọc Yến 11/01/1996 Nữ Phòng thi số 1
19 14031875 67 Lưu Hoàng Giang 10/04/1996 Nữ Phòng thi số 1
20 14031125 68 Lê Hương Giang 18/12/1996 Nữ Phòng thi số 1
21 14030950 69 Nguyễn Hương Giang 23/06/1996 Nữ Phòng thi số 1
22 14031180 70 Đỗ Thị Thu Hà 07/03/1996 Nữ Phòng thi số 1
23 14031244 71 Trần Thu Hà 27/05/1995 Nữ Phòng thi số 1
24 14031082 72 Nguyễn Thu Hà 15/08/1996 Nữ Phòng thi số 1
25 14031245 73 Dương Văn Hải 31/01/1996 Nam Phòng thi số 1
26 14031249 74 Đào Hồng Hạnh 26/05/1996 Nữ Phòng thi số 1
27 14031315 75 Tạ Hồng Hạnh 06/07/1996 Nữ Phòng thi số 1
28 14031129 76 Vũ Thị Hạnh 16/08/1996 Nữ Phòng thi số 1
29 14011158 77 Phạm Thanh Hằng 23/02/1996 Nữ Phòng thi số 1
30 14031007 78 Thẩm Thanh Hằng 08/08/1996 Nữ Phòng thi số 1
31 14031246 79 Lê Thị Hằng 25/10/1995 Nữ Phòng thi số 1
32 14031900 80 Đỗ Thúy Hằng 08/04/1996 Nữ Phòng thi số 1
33 14031900 81 Đỗ Thúy Hằng 08/04/1996 Nữ Phòng thi số 1
34 14031085 82 Nguyễn Thị Hiền 20/08/1996 Nữ Phòng thi số 1
35 14031183 83 Nguyễn Thu Hiền 10/03/1996 Nữ Phòng thi số 1
36 14030958 84 Bùi Trung Hiếu 29/02/1996 Nam Phòng thi số 1
37 14031321 85 Đoàn Thị Phương Huyền 14/02/1996 Nữ Phòng thi số 1
38 14011119 86 Nguyễn Thị Phương Hoa 08/10/1996 Nữ Phòng thi số 2
39 14031250 87 Đặng Thị Thu Hoài 02/01/1996 Nữ Phòng thi số 2
40 14031185 88 Nguyễn Thu Hoài 23/10/1996 Nữ Phòng thi số 2
41 14031410 89 Vũ Thị Hồng 18/04/1995 Nữ Phòng thi số 2
42 14031972 90 Võ Thị Quỳnh Hương 12/06/1995 Nữ Phòng thi số 2
43 14031046 91 Nguyễn Ngọc Hương 28/12/1996 Nữ Phòng thi số 2
44 14032102 92 Nguyễn Xuân Phương 08/02/1996 Nữ Phòng thi số 2
45 14032110 93 Lê Văn Quân 09/05/1996 Nam Phòng thi số 2
46 14030379 94 Bùi Văn Sơn 24/12/1995 Nam Phòng thi số 2
47 14031153 95 Lê Thị Phương Thảo 11/01/1995 Nữ Phòng thi số 2
48 14031332 96 Đỗ Thanh Thảo 29/09/1996 Nữ Phòng thi số 2
49 14032599 97 Phạm Thị Thảo 11/10/1996 Nữ Phòng thi số 2
50 14031333 98 Nguyễn Thị Thảo 11/05/1996 Nữ Phòng thi số 2
51 14030404 99 Nguyễn Thu Thảo 05/03/1996 Nữ Phòng thi số 2
52 14031279 100 Trần Việt Thái 24/05/1995 Nam Phòng thi số 2
53 14030413 101 Nguyễn Thị Thắm 31/08/1996 Nữ Phòng thi số 2
54 14032150 102 Đỗ Toàn Thắng 12/10/1996 Nam Phòng thi số 2
55 14032155 103 Nguyễn Diệu Thu 23/04/1995 Nữ Phòng thi số 2
56 14031105 104 Nguyễn Thị Minh Thu 22/08/1993 Nữ Phòng thi số 2
57 14030448 105 Trịnh Thị Thùy 15/09/1996 Nữ Phòng thi số 2
58 14030448 106 Trịnh Thị Thùy 15/09/1996 Nữ Phòng thi số 2
59 14031108 107 Nguyễn Thị Thủy 29/03/1996 Nữ Phòng thi số 2
60 14031216 108 Nghiêm Thu Thủy 22/06/1996 Nữ Phòng thi số 2
61 14031026 109 Nguyễn Thị Thúy 09/03/1996 Nữ Phòng thi số 2
62 14031334 110 Kiều Thị Bảo Thoa 28/11/1996 Nữ Phòng thi số 2
63 14030421 111 Thiều Thị Thọ 28/06/1996 Nữ Phòng thi số 2
64 14030464 112 Hoàng Văn Thưởng 18/09/1989 Nam Phòng thi số 2
65 14031114 113 Đào Thị Huyền Trang 28/12/1995 Nữ Phòng thi số 2
66 14031294 114 Phan Thị Huyền Trang 14/07/1996 Nữ Phòng thi số 2
67 14011028 115 Trần Thị Linh Trang 31/03/1996 Nữ Phòng thi số 2
68 14031293 116 Nguyễn Thị Linh Trang 02/02/1996 Nữ Phòng thi số 2
69 14031030 117 Nguyễn Minh Trang 02/11/1996 Nữ Phòng thi số 2
70 14031337 118 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 13/03/1996 Nữ Phòng thi số 2
71 14031116 119 Chu Thị Tố Uyên 19/01/1996 Nữ Phòng thi số 2
72 14030964 120 Lê Minh Khuê 03/11/1996 Nữ Phòng thi số 2
73 14031324 121 Vũ Thị Lan 06/03/1996 Nữ Phòng thi số 2
74 14011127 122 Phạm Hà Linh 09/06/1996 Nữ Phòng thi số 2
75 14031093 123 Nguyễn Vũ Phương Linh 24/10/1996 Nữ Phòng thi số 3
76 14031140 124 Nguyễn Tài Linh 09/03/1996 Nam Phòng thi số 3
77 14031325 125 Lê Thị Linh 16/02/1996 Nữ Phòng thi số 3
78 14030917 126 Nguyễn Thị Linh 04/10/1995 Nữ Phòng thi số 3
79 14030969 127 Nguyễn Tùng Linh 25/07/1996 Nam Phòng thi số 3
80 14031091 128 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/09/1996 Nữ Phòng thi số 3
81 14031999 129 Lưu Khánh Linh 08/03/1995 Nữ Phòng thi số 3
82 14030241 130 Vũ Khánh Linh 04/05/1995 Nữ Phòng thi số 3
83 14031257 131 Nguyễn Thị Ngọc Linh 22/07/1996 Nữ Phòng thi số 3
84 14030972 132 Lê Thị Lý 09/10/1995 Nữ Phòng thi số 3
85 14031197 133 Ngô Thị Loan 02/08/1995 Nữ Phòng thi số 3
86 14030976 134 Nguyễn Phương Mai 20/12/1996 Nữ Phòng thi số 3
87 14030973 135 Lê Thị Mai 19/09/1996 Nữ Phòng thi số 3
88 14031096 136 Nguyễn Anh Minh 13/04/1996 Nam Phòng thi số 3
89 14032037 137 Đào Nguyệt Minh 08/07/1996 Nữ Phòng thi số 3
90 14032545 138 Lê Thị Phương Mỹ 22/07/1996 Nữ Phòng thi số 3
91 14031098 139 Lương Thị Nga 19/02/1996 Nữ Phòng thi số 3
92 14031018 140 Đỗ Thu Nga 25/09/1996 Nữ Phòng thi số 3
93 14011134 141 Nguyễn Thị Hồng Ngát 28/08/1996 Nữ Phòng thi số 3
94 14031202 142 Phạm Hồng Ngọc 09/02/1996 Nữ Phòng thi số 3
95 14031266 143 Nguyễn Khuông Hồng Ngọc 21/02/1996 Nữ Phòng thi số 3
96 14031201 144 Nguyễn Thị Minh Ngọc 25/07/1996 Nữ Phòng thi số 3
97 14031099 145 Nguyễn Hồng Nhiên 15/09/1996 Nữ Phòng thi số 3
98 14030328 146 Trần Thị Nhung 14/09/1996 Nữ Phòng thi số 3