LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

DANH SÁCH LỚP HỌC Ở HỌC KỲ 141 ĐIỀU CHỈNH GIẢNG ĐƯỜNG TỪ BUỔI SÁNG, 22/09/2014

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Phòng Đào tạo điều chỉnh giảng đường một số lớp học cho phù hợp. Việc thay đổi giảng đường bắt đầu từ buổi sáng mai, ngày 22/09/2014.

Kính mong Thầy, Cô và các bạn sinh viên chia sẻ, hỗ trợ.

TT Môn học TC Mã LMH Thứ Tiết Giảng đường
Đang
học
Từ ngày
22/09
1 Đô thị và văn hóa đô thị ở Việt Nam 2 HIS3043 2 1-2 A501 C108
2 Giáo hội học 2 PHI3050 2 1-2 A506 C107
3 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 17 2 1-3 C107 A506
4 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 19 2 1-3 C108 A501
5 Một số vấn đề lý luận văn hóa học và lịch sử văn hóa 2 HIS3041 2 3-4 A501 C108
6 Lịch sử Kitô giáo ở Việt nam 2 PHI3053 2 3-4 A506 C107
7 Đạo đức Nho giáo với đạo đức Việt Nam hiện nay 2 PHI3046 2 6-7 A510 C103
8 Tâm lý học hướng nghiệp 2 PSY3008 2 6-7 A512 C101
9 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 36 2 6-8 C103 A510
10 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 5 2 6-8 C101 A512
11 Lịch sử đạo đức học 2 PHI3040 2 8-9 A510 C103
12 Tâm lý học kinh tế 2 PSY3001 2 8-9 A512 C101
13 Cách mạng tháng Tám năm 1945 2 HIS3005 3 1-2 A511 C111
14 Nho giáo ở Việt Nam 2 PHI3010 3 1-2 A509 C106
15 Quan hệ giữa tôn giáo với một số hình thái ý thức xã hội khác 2 PHI3049 3 1-2 A506 C110
16 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3 MNS1053 6 3 1-3 G104 G305
17 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 22 3 1-3 C111 A511
18 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 27 3 1-3 C110 A506
19 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 35 3 1-3 BC302 A512
20 Lịch sử văn minh thế giới 3 HIS1053 11NV2 3 1-4 G502 G105
21 Tiếng Anh A1 4 FLF1105 3 3 1-4 C106 A509
22 Văn học Ấn Độ 2 LIT3035 1 3 1-4 G105 G502
23 Nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện đại 2 HIS3012 3 3-4 A511 C111
24 Phật giáo ở Việt Nam 2 PHI3011 3 3-4 A509 C106
25 Phật giáo với dân tộc ở Việt Nam 2 PHI3051 3 3-4 A506 C110
26 Tin học cơ sở 3 INT1004 7 3 1-5 G305 G104
27 Ngôn ngữ học đại cương 4 LIN3001 3 2-5 A512 BC302
28 Lịch sử Mỹ học 2 PHI3037 3 6-7 A510 C102
29 Lôgic trong luật pháp 2 PHI3059 3 6-7 A509 C113
30 Lịch sử phép biện chứng Mác xít 2 PHI3064 3 6-7 A506 C110
31 Các trường phái trong tâm lý học lâm sàng 2 PSY3022 3 6-7 A511 C108
32 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 13 3 6-8 C110 A506
33 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 PHI1004 5 3 8-9 G501 G303
34 Tư duy lý luận với việc nhận thức xã hội 2 PHI3016 3 8-9 A506 C110
35 Phương pháp luận Mác xít nghiên cứu Mỹ học 2 PHI3038 3 8-9 A510 C102
36 Phương pháp Logic- Lịch sử trong nghiên cứu văn hoá học 2 PHI3058 3 8-9 A509 C113
37 Phân tích ca lâm sàng 2 PSY3030 3 8-9 A511 C108
38 Tổ chức quản lý văn bản 2 ARO3003 3 8-9 G303 G501
39 Giải phẫu và sinh lý hệ thần kinh 2 PSY2034 4 1-2 G305 G105
40 Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kỳ cổ trung đại 2 HIS3008 4 1-2 A511 C112
41 Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt Nam 2 HIS3042 4 1-2 A501 A110
42 Quan niệm của C.Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin về tôn giáo và phương pháp luận nghiên cứu tôn giáo 2 PHI3048 4 1-2 A506 C110
43 Lôgic học đại cương 2 PHI1051 8 4 1-2 AB201 A505
44 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 34 4 1-3 C110 A506
45 Tiếng Trung A2 5 FLF1406 1 4 1-3 A110 A501
46 Hà Nội học 2 VLC3031 4 1-4 G105 G305
47 Định mức lao động 2 MNS3018 4 1-4 A505 AB201
48 Nông thôn, nông nghiệp Việt Nam thời hiện đại 2 HIS3004 4 3-4 A511 C112
49 Văn hóa làng xã 2 HIS3049 4 3-4 A501 A110
50 Quan niệm ngoài Mác - xít về tôn giáo 2 PHI3052 4 3-4 A506 C110
51 Lôgic học đại cương 2 PHI1051 9 4 3-4 AB201 A505
52 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3 MNS1053 7 4 3-5 G305 G105
53 Tư tưởng của Mác - Ăng ghen - Lênin về sở hữu 2 PHI3018 4 6-7 A506 C109
54 Tác phẩm của Cantơ và Hêghen về Mỹ học 2 PHI3039 4 6-7 A510 C103
55 Sự hình thành quan điểm Mác xít về nội dung và hình thức của tư duy 2 PHI3060 4 6-7 A509 C111
56 Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo 2 PSY3003 4 6-7 A512 C104
57 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 36 4 6-8 C109 A506
58 Quản lý văn hóa và giáo dục 2 MNS3022 4 6-9 A505 G302
59 Tiếng Anh A1 4 FLF1105 32 4 8-9 A503 A111
60 Triết học Mác về lịch sử 2 PHI3024 4 8-9 A506 C109
61 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 2 PHI3041 4 8-9 A510 C103
62 Tác phẩm kinh điển logic học 2 PHI3063 4 8-9 A509 C111
63 Tâm lý học du lịch 2 PSY3002 4 8-9 A512 C104
64 Tiếng Anh A1 4 FLF1105 19 4 9-10 A111 A313
65 Tiếng Anh B1 5 FLF1107 27 5 1-3 C110 A501
66 Lịch sử Việt Nam hiện đại (**) 4 HIS2104 (**) 5 1-4 A501 C110
67 Tư tưởng biện chứng trong Chính sách kinh tế mới của Lênin 2 PHI3021 5 6-7 A506 C113
68 Vấn đề khái niệm trong logic học 2 PHI3066 5 6-7 A509 C112
69 Biện chứng giữa độc lập dân tộc và CNXH trong tư tưởng Hồ Chí Minh (***) 2 PHI3203 5 8-9 A506 C113
70 Sự biến đổi của tư duy người Việt trong thời kỳ đổi mới và hội nhập (***) 2 PHI3207 5 8-9 A509 C112
71 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 PHI1004 18 6 1-2 G306 G106
72 Lịch sử Thế giới hiện đại(*) 4 HIS2065* 6 1-4 A501 C110
73 Tâm lý học đại cương 2 PSY1050 9 6 3-4 G305 G106
74 Văn học dân gian Việt Nam 5 LIT3044 2 6 1-5 G106 G306
75 Thư viện học đại cương 3 LIB1100 6 3-5 G306 G305
76 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 PHI1004 16NV2 6 6-8 G502 G203
77 Tiếng Anh A1 4 FLF1105 32 6 6-9 A503 C102