LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Nhắc việc các khoa thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2008

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Ngày 3/3/2008, Nhà trường họp giao ban toàn Trường. Phòng Đào tạo tổng hợp các công việc cần lưu ý thực hiện ở các khoa vào nửa đầu tháng 3/2008 như sau:

 

1. Phân công cán bộ coi thi cuối khoá các môn khoa học Mác – Lênin cho khoá 2004 vào 7h, thứ 7, ngày 8/3/2008.

2. Gửi thông tin cập nhật về ngành đào tạo của đơn vị để phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh đại học 2008.

3. Chuẩn bị cho các nội dung họp Ban Chỉ đạo lộ trình chuyển đổi đào tạo đại học theo tín chỉ vào tuần từ 10 – 14/3/2008.

4. Đăng ký lịch tổ chức Hội nghị giảng viên về giảng dạy các loại giờ tín chỉ và thực hiện giờ tư vấn môn học.

5. Phổ biến quy chế đào tạo, tài liệu hỏi đáp về quy chế cho sinh viên các khoá 2006, 2007 và giảng viên, cán bộ của đơn vị.

6. Kiểm tra việc sử dụng đề cương môn học trong giảng dạy cho các khoá 2006, 2007.

7. Thanh lý hợp đồng biên soạn đề cương môn học

8. Nghiệm thu hợp đồng xây dựng quy trình dạy – học theo tín chỉ

9. Hoàn thành điểm học kỳ I, xét điểm rèn luyện sinh viên để làm học bổng

10. Tổ chức các lớp bổ túc kiến thức cho đối tượng dự thi cao học

11. Tổ chức cho sinh viên khoá 2006 kiểm tra kết quả quy đổi điểm năm học 2006 – 2007 theo tín chỉ để xét học vụ cho sinh viên.

12. Đăng ký lịch thi lần 2 của học kỳ I trước ngày 10/3/2008 để xếp giảng đường.

13. Thanh toán giảng dạy học kỳ I cho giảng viên mời ngoài, thanh toán vượt giờ dạy cho giảng viên cơ hữu

14. Giao đề tài khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá 2004.