LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Đăng ký thông tin lớp trưởng lớp môn học học kỳ II, năm học 2013 - 2014

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

Tăng cường kết nối giữa phòng Đào tạo và các khoa với lớp trưởng các lớp môn học là một giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ dạy và học.

Từ học kỳ II, năm học 2013 - 2014, phòng Đào tạo tiếp nhận trực tiếp thông tin của lớp trưởng lớp môn học qua hình thức đăng ký trực tuyến tại website này và sau đó chia sẻ dữ liệu với các khoa liên quan để thiết lập kênh liên lạc giữa phòng Đào tạo và các khoa (trực tiếp là trợ lý đào tạo đại học chính quy) với sinh viên.

Mọi thông tin cá nhân sinh viên đăng ký tại đây chỉ sử dụng cho mục đích nêu trên, không sử dụng cho mục đích khác.

Lớp môn học ở đây được hiểu là toàn bộ số lớp có trong thời khóa biểu toàn trường, gồm cả giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung).

Sinh viên được cử làm lớp trưởng lớp môn học, vui lòng điền vào bản đăng ký dưới đây trước ngày 10/02/2014.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LỚP TRƯỞNG LỚP MÔN HỌC

Thực hiện việc đăng ký thông tin này vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của sinh viên liên quan.

Ghi chú: NẾU MỘT SINH VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM LỚP TRƯỞNG TỪ  2 LỚP MÔN HỌC TRỞ LÊN THÌ SINH VIÊN VUI LÒNG ĐĂNG KÝ LẦN LƯỢT CHO TỪNG LỚP (mỗi lớp làm một đăng ký mới). Rất mong được thông cảm vì sự chưa tiện ích này!