LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Mở lớp môn học bổ sung (học kỳ phụ) của học kỳ II, 2009 - 2010

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Phòng Đào tạo thông báo mở các lớp môn học bổ sung (học kỳ phụ) của học kỳ II, năm học 2009 - 2010 cho các loại nhu cầu học (học chính thức, học cải thiện điểm, học lại, học dự thính) như sau:

Thời gian học:
- Từ ngày 04/4 đến ngày  28/05   (8 tuần)
- Tất cả các lớp đều học vào buổi tối (tiết 11 đến tiết 13)

Lưu ý và khuyến cáo:
- Sinh viên khóa 2007 còn nợ các môn lý luận chính trị nên đăng ký dự học môn tương đương là Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lenin I (thay cho môn Triết học), Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lenin II (thay cho môn CNXHKH, Kinh tế chính trị học)
-  Một số môn chưa có thời khóa biểu chính thức, PĐT sẽ cập nhật trong tuần tới.
- Đăng ký học các môn học trên để đảm bảo tín chỉ tích lũy và duy trì lại tiến trình học bình thường của sinh viên.
- Tòan bộ số sinh viên K53 Ngôn ngữ học_thiếu 3 tín chỉ tích lũy trong khối kiến thức tự chọn đăng ký học môn lịch sử văn minh thế giới.
- Học phí học các môn học này là 64000đ/1tín chỉ.

Đăng ký học
- Thời gian: Từ 29/3/2010 đến 02/4/2010
- Mẫu đăng ký tại Cổng thông tin đào tạo đại học, mục Biểu mẫu

Các môn mở lớp
1 Lịch sử văn minh thế giới (3 tín chỉ) học tối thứ 3-5, Giảng đường G106. Sĩ số 110 sv
2 Tiếng Anh cơ sở 1 (A1): 01 lớp học tối 2-4, giảng đường C113
3 Tiếng Anh cơ sở 3: 01 lớp học tối 2-4, giảng đường C112
4 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam ( (chưa có lịch giảng dạy)
5 Một số phương pháp nghiên cứu lịch sử (3 tín chỉ) (chưa có lịch giảng dạy)
6 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (phần I): 01 lớp (chưa có lịch giảng dạy)
7 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (phần II) 01 lớp (chưa có lịch giảng dạy)

Sinh viên có nhu cầu học môn khác trong học kỳ phụ này có thể đề nghị tại diễn đàn hoặc gửi mail về phòng Đào tạo nhưng cần nêu rõ số lượng sinh viên cùng có nhu cầu