LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Tiếp nhận trực tuyến đề nghị của sinh viên về phúc khảo bài thi hết môn, khiếu nại về kết quả học tập học kỳ II, năm học 2011 - 2012

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

Phòng Đào tạo đã công bố điểm môn học học kỳ II, năm học 2011 – 2012. Sinh viên cần đọc kỹ 5 mục trong thông báo dưới đây trước khi xem, thắc mắc về điểm (nếu có):


1. Các môn chưa có điểm hết môn

- Vì giảng viên đi nước ngoài: Nhân học Ngôn ngữ (ANT2012), Cú pháp học tiếng Việt (LIN2005), Ngôn ngữ học nhân học (LIN2020).

Vì chưa chấm xong: Thống kê cho khoa học xã hội (MAT1078) – còn 4 phòng thi chưa chấm xong.

 

2. Xem file gốc điểm thành phần học kỳ II, năm học 2011 - 2012

http://dt.ussh.edu.vn/phieu-nhap-diem-thanh-phan/diem-thanh-phan-hoc-ky-ii-2011_2012-cong-bo-ngay-04/07/2012

 

3. Các biểu mẫu trực tuyến dành cho SV đề nghị giải quyết thắc mắc về điểm, phúc khảo bài thi hết môn

Khi hoàn thành việc điền vào các biểu mẫu trực tuyến này, sinh viên không cần phải nộp bản giấy ở phòng Đào tạo nữa. Đầu giờ làm việc mỗi ngày, phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên có đơn đề nghị trực tuyến trong ngày hôm trước để sinh viên biết.

 

Hạn cuối cho sinh viên đăng ký: Trước 08h, ngày 20/08/2012


a) Phúc khảo bài thi hết môn học kỳ II, 2011 – 2012

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNHS1BwcHZRQlVSOTdqVUhlMmYxSlE6MQ

 

b) Kiểm tra điểm thành phần học kỳ II, 2011 - 2012

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFvY3hhRDlYd2pPTWJVN00yMmhqaXc6MQ

 

c) Đề nghị hủy kết quả học cải thiện điểm học kỳ II, 2011 - 2012

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFMakVTN09ZV2w4cktOcTM1SDc3NUE6MQ

 

d) Đề nghị kiểm tra điểm TBC học kỳ theo bạn tính với điểm công bố ở portal SV

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJFRW56cVhEdEUyb0M1dWRxeUNXLWc6MQ

 

e) Các thắc mắc khác

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDQwSjNWSE1nQ2trZlhqaUhJTWNIUkE6MQ

 

4. Hướng dẫn điền đăng ký đề nghị kiểm tra điểm thành phần

 

a) Nguyên tắc xử lý thắc mắc điểm thành phần của sinh viên là sinh viên gửi ý kiến tới phòng Đào tạo và phòng Đào tạo có trách nhiệm cùng các khoa xem xét, xử lý và trả lời cho sinh viên biết kết quả. Trường hợp cần thiết, phòng Đào tạo mới mời sinh viên tới làm việc trực tiếp.

 

b) Với nguyên tắc nêu trên, việc điền đăng ký ĐÚNG HƯỚNG DẪN rất quan trọng. Sinh viên lưu ý trong 4 trường hợp dưới đây thì trường hợp 3 và 4 nếu thông tin không rõ ràng sẽ gây khó khăn khi xử lý:

* Trường hợp 1: Điểm sai/khác giữa file công bố ở website với portal.

* Trường hợp 2: Có điểm ở file nhưng không có điểm ở portal

* Trường hợp 3: Không có điểm trong file công bố ở website.

* Trường hợp 4: Sai/khác giữa file công bố ở website với điểm giảng viên đã công bố.

 

c) Hướng dẫn điền đăng ký trường hợp 3:

* Nếu không có điểm ở file công bố tại website của phòng Đào tạo thì có 2 khả năng:

- Giảng viên quên không nhập điểm hoặc nhập sai tên

- Sinh viên học sai lớp môn học

* Với khả năng sinh viên học sai lớp môn học, TRƯỚC KHI khi điền đăng ký, sinh viên cần kiểm tra lại file điểm của tất cả các lớp môn học của môn học đó xem có tên của mình hay không? Nếu có, khi điền đăng ký, SV chỉ rõ tên mình đang có ở mã lớp nào. Nếu không, ngoài việc nêu rõ là không có ở các lớp khác, sinh viên cần ghi đủ các thông tin: Thời khóa biểu (thứ, tiết), giảng đường, tên và số điện thoại của giảng viên.

 

d) Hướng dẫn điền đăng ký trường hợp 4:

* Sai/Khác điểm ở file công bố tại website của phòng Đào tạo với điểm giảng viên đã công bố thì có 2 khả năng:

- Giảng viên đọc nhầm/sinh viên nghe nhầm/sinh viên không trực tiếp nghe khi công bố trên lớp

- Giảng viên công bố cho sinh viên điểm A, báo cho phòng Đào tạo là điểm B

* Với khả năng “công bố cho sinh viên điểm A, báo cho phòng Đào tạo là điểm B” thì bằng chứng duy nhất được chấp nhận là bảng điểm giảng viên đã in, ký gửi cho lớp khi công bố hoặc bài kiểm tra giảng viên chuyển cho phòng Đào tạo. Vì vậy, sinh viên chỉ điền đăng ký khi rơi vào khả năng thứ hai. Khi đó, sinh viên cần nêu rõ bản thân hoặc ban cán sự lớp có bảng điểm giảng viên đã in, ký gửi cho lớp khi công bố . Nếu không có, phòng Đào tạo sẽ đề nghị giảng viên chuyển bài kiểm tra để xác nhận.

 

5. Môn học chỉ có điểm môn học là môn học được nhập điểm tương đương.