LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Đăng ký môn học chọn giảng viên học kỳ II, 2011 - 2012

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

 

Học kỳ II, năm học 2011 - 2012 có 3 môn học với 42 lớp môn học được thí điểm đăng ký môn học có chọn giảng viên. Sinh viên xem thông tin về giảng viên và môn học ở dưới đây (bấm vào tên của giảng viên hoặc các tài liệu dưới tên giảng viên)

1. Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

- PGS.TS Lâm Mỹ Dung

- PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế

- Th.S Nguyễn Hoài Phương

- Th.S Đỗ Hương Thảo

- Th.S Nguyễn Bảo Trang

2. Môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin II

- TS Nguyễn Thanh Bình

- Th.S Phạm Quỳnh Chinh

- Th.S Phạm Hoàng Giang

- Th.S Phan Thị Hoàng Mai

- TS Ngô Thị Phượng

- Th.S Trịnh Minh Thái

- Th.S Hoàng Văn Thắng

- PGS.TS Dương Văn Thịnh

3. Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

- Th.S Nguyễn Huy Cát

+ Lý lịch khoa học

+ Đề cương môn học

- PGS.TS Vũ Quang Hiển

+ Lý lịch khoa học

+ Đề cương môn học

- TS Nguyễn Quang Liệu

+ Lý lịch khoa học

+ Đề cương môn học

- TS Lê Quỳnh Nga

+ Lý lịch khoa học

+ Đề cương môn học

- TS Lê Văn Thịnh

- PGS.TS Ngô Đăng Tri

+ Lý lịch khoa học

+ Đề cương môn học