LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Cập nhật thời khóa biểu và danh sách lớp Tiếng Anh cơ bản và lớp PP học tiếng Anh

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

Phòng Đào tạo chính thức thông báo về thời khóa biểu và danh sách lớp Tiếng Anh cơ bản, lớp Phương pháp học tiếng Anh cho K59 các ngành có CTĐT CLC, ĐCQT. Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ với cô Ngân, thầy Huệ tại phòng Đào tạo.

1. Lớp Phương pháp học tiếng Anh

- Thời khóa biểu

Lớp

Thời khóa biểu

Giảng đường

Lớp 1

07h30 - 11h00, ngày 25/10 & 01/11/14

G106

07h30 - 11h00, ngày 26/10 & 02/11/14

G106

Lớp 2

13h30 - 17h00, ngày 25/10 & 01/11/14

G106

13h30 - 17h00, ngày 26/10 & 02/11/14

G106

Lớp 3

07h30 - 11h00, ngày 25/10 & 01/11/14

G105

07h30 - 11h00, ngày 26/10 & 02/11/14

G105

- Danh sách lớp

TT Mã SV Họ và tên Ngành học Lớp
1 14032506 Phạm Ngọc QH-2014-X-TR Lớp 1
2 14030110 Đậu Thị Hậu QH-2014-X-QL Lớp 1
3 14030111 Đỗ Thị Hậu QH-2014-X-NNH Lớp 1
4 14032261 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa QH-2014-X-VH Lớp 1
5 14030149 Cao Thu Hồng QH-2014-X-TL Lớp 1
6 14031410 Vũ Thị Hồng QH-2014-X-NNH Lớp 1
7 14030187 Nguyễn Thị Hương QH-2014-X-NNH Lớp 1
8 14030195 Nguyễn Thị Hường QH-2014-X-QL Lớp 1
9 14030168 Lê Thị Huyền QH-2014-X-QL Lớp 1
10 14030166 Lê Thị Huyền QH-2014-X-LS Lớp 1
11 14030172 Phạm Thanh Huyền QH-2014-X-LS Lớp 1
12 14030207 Nguyễn Thị Kiều QH-2014-X-QL Lớp 1
13 14030224 Nguyễn Thị Lệ QH-2014-X-TL Lớp 1
14 14030595 Nguyễn Thị Kim Liên QH-2014-X-LS Lớp 1
15 14030258 Trịnh Khánh Ly QH-2014-X-LS Lớp 1
16 14031096 Nguyễn Anh Minh QH-2014-X-NNH Lớp 1
17 14031099 Nguyễn Hồng Nhiên QH-2014-X-NNH Lớp 1
18 14030379 Bùi Văn Sơn QH-2014-X-LS Lớp 1
19 14030402 Nguyễn Thị Thanh Thảo QH-2014-X-NNH.CQT Lớp 1
20 14030404 Nguyễn Thu Thảo QH-2014-X-VH Lớp 1
21 14030421 Thiều Thị Thọ QH-2014-X-NNH Lớp 1
22 14032155 Nguyễn Diệu Thu QH-2014-X-NNH Lớp 1
23 14030447 Nguyễn Thị Phương Thuý QH-2014-X-QL Lớp 1
24 14030557 Nguyễn Thị Thuỷ QH-2014-X-LS Lớp 1
25 14030558 Nguyễn Thị Thuỷ QH-2014-X-LS Lớp 1
26 14031285 Phạm Phương Thúy QH-2014-X-TR Lớp 1
27 14030563 Nguyễn Thị Tình QH-2014-X-TL Lớp 1
28 14032196 Nông Ngọc Trâm QH-2014-X-NNH.CQT Lớp 1
29 14032185 Lê Thị Mai Trang QH-2014-X-NNH.CQT Lớp 1
30 14031292 Nghiêm Thị Thu Trang QH-2014-X-TR Lớp 1
31 14030482 Trần Huệ Trang QH-2014-X-VH Lớp 1
32 14030483 Trần Quỳnh Trang QH-2014-X-QL Lớp 1
33 14030501 Đỗ Văn Tụ QH-2014-X-TL Lớp 1
34 14030496 Nguyễn Thanh Tuyền QH-2014-X-LS Lớp 1
35 14030566 Nguyễn Thị Tuyết QH-2014-X-QL Lớp 1
36 14030624 Bùi Ngô Thu Uyên QH-2014-X-QL Lớp 1
1 14031171 Nguyễn Trung Anh QH-2014-X-QL.A Lớp 2
2 14030018 Trần Thị Lan Anh QH-2014-X-QTDL Lớp 2
3 14030030 Hứa Thị QH-2014-X-VH Lớp 2
4 14030043 Lương Thị Minh Chi QH-2014-X-TL Lớp 2
5 14032283 Nguyễn Thị Chi QH-2014-X-TLLS Lớp 2
6 14031837 Trần Linh Chi QH-2014-X-NNH.CQT Lớp 2
7 14031079 Mạc Thị Hồng Dinh QH-2014-X-NNH Lớp 2
8 14030061 Phan Thị Dinh QH-2014-X-QL.A Lớp 2
9 14030089 Nguyễn Thị QH-2014-X-LS Lớp 2
10 14032523 Trần Thị Thu QH-2014-X-TL Lớp 2
11 14030578 Nguyễn Nhật Hạ QH-2014-X-VH Lớp 2
12 14031246 Lê Thị Hằng QH-2014-X-TR.A Lớp 2
13 14032519 Lê Thế Hanh QH-2014-X-TL Lớp 2
14 14030957 Tạ Thị Hiền QH-2014-X-QL Lớp 2
15 14030959 Chử Thị Hoà QH-2014-X-QL Lớp 2
16 14030150 Lê Hoàng Hồng QH-2014-X-VH Lớp 2
17 14030964 Lê Minh Khuê QH-2014-X-QL Lớp 2
18 13030669 Đặng Thị Liên QH-2013-X-TL Lớp 2
19 14030230 Bùi Diệu Linh QH-2014-X-VH Lớp 2
20 14030231 Bùi Thị Thuỳ Linh QH-2014-X-CTH Lớp 2
21 14030241 Vũ Khánh Linh QH-2014-X-VH Lớp 2
22 14030975 Ngô Thị Quỳnh Mai QH-2014-X-QL Lớp 2
23 14031018 Đỗ Thu Nga QH-2014-X-LS Lớp 2
24 14032060 Đinh Thị Kim Ngân QH-2014-X-QTDL Lớp 2
25 14011134 Nguyễn Thị Hồng Ngát QH-2014-X-QL.A Lớp 2
26 14031102 Đỗ Thị Phương QH-2014-X-NNH Lớp 2
27 14031333 Nguyễn Thị Thảo QH-2014-X-VH Lớp 2
28 14032599 Phạm Thị Thảo QH-2014-X-QL Lớp 2
29 14030425 Lê Thị Thơm QH-2014-X-TR.A Lớp 2
30 14030990 Lê Thị Thu QH-2014-X-QL Lớp 2
31 14032155 Nguyễn Diệu Thu QH-2014-X-NNH Lớp 2
32 14031026 Nguyễn Thị Thúy QH-2014-X-LS.A Lớp 2
33 14030458 Nguyễn Thị Thúy QH-2014-X-VH Lớp 2
34 14031294 Phan Thị Huyền Trang QH-2014-X-TR Lớp 2
35 14031225 Đỗ Thị Uyên QH-2014-X-TTH Lớp 2
1 14030001 Đặng Phương Anh QH-2014-X-TR Lớp 3
2 14031312 Nguyễn Thị Dung QH-2014-X-VH Lớp 3
3 14031081 Đỗ Thị Duyên QH-2014-X-NNH Lớp 3
4 14031875 Lưu Hoàng Giang QH-2014-X-NNH Lớp 3
5 14033005 Lê Diễm Hằng QH-2014-X-TL Lớp 3
6 14031085 Nguyễn Thị Hiền QH-2014-X-NNH Lớp 3
7 14031958 Đào Diệp Hương QH-2014-X-NNH.CQT Lớp 3
8 14031962 Lê Thu Hương QH-2014-X-NNH.CQT Lớp 3
9 14031948 Nguyễn Thị Huyền QH-2014-X-NNH Lớp 3
10 14030867 Cao Thị Khánh Linh QH-2014-X-LS Lớp 3
11 14031999 Lưu Khánh Linh QH-2014-X-NNH Lớp 3
12 14031091 Nguyễn Thị Khánh Linh QH-2014-X-NNH Lớp 3
13 14030973 Lê Thị Mai QH-2014-X-QL Lớp 3
14 14032037 Đào Nguyệt Minh QH-2014-X-NNH Lớp 3
15 14032042 Nguyễn Thị Mừng QH-2014-X-VH Lớp 3
16 14030303 Bùi Thị Ngọc QH-2014-X-VH Lớp 3
17 14030307 Đỗ Thị Ngọc QH-2014-X-VH Lớp 3
18 14032075 Vũ Minh Nguyệt QH-2014-X-NNH.CQT Lớp 3
19 14032109 Vũ Thị Thu Phương QH-2014-X-NNH Lớp 3
20 14032109 Vũ Thị Thu Phương QH-2014-X-NNH Lớp 3
21 14032110 Lê Văn Quân QH-2014-X-NNH Lớp 3
22 14033008 Nguyễn Thị Quỳnh QH-2014-X-TL Lớp 3
23 14032142 Nguyễn Thị Phương Thảo QH-2014-X-QL Lớp 3
24 14031334 Kiều Thị Bảo Thoa QH-2014-X-VH Lớp 3
25 14030562 Trần Thị Hoài Thương QH-2014-X-NNH Lớp 3
26 14031108 Nguyễn Thị Thủy QH-2014-X-NNH Lớp 3
27 14031116 Chu Thị Tố Uyên QH-2014-X-NNH Lớp 3
28 14031035 Lê Thịnh Yên QH-2014-X-LS.A Lớp 3
29 14032226 Phạm Thị Hải Yến QH-2014-X-NNH Lớp 3

2. Lớp Tiếng Anh cơ bản

- Thời khóa biểu (buổi học đầu tiên vào thứ 2, ngày 03/11/2014)

Lớp Thời khóa biểu Giảng đường
Lớp 1 18h - 20h30, thứ 2, thứ 4, thứ 6 C101
Lớp 2 18h - 20h30, thứ 2, thứ 4, thứ 6 C104
Lớp 3 18h - 20h30, thứ 2, thứ 4, thứ 6 C105

- Danh sách lớp

TT Mã SV Họ và tên Ngành học Lớp
1 14032506 Phạm Ngọc QH-2014-X-TR Lớp 1
2 14030110 Đậu Thị Hậu QH-2014-X-QL Lớp 1
3 14030111 Đỗ Thị Hậu QH-2014-X-NNH Lớp 1
4 14030149 Cao Thu Hồng QH-2014-X-TL Lớp 1
5 14031410 Vũ Thị Hồng QH-2014-X-NNH Lớp 1
6 14030187 Nguyễn Thị Hương QH-2014-X-NNH Lớp 1
7 14030195 Nguyễn Thị Hường QH-2014-X-QL Lớp 1
8 14030168 Lê Thị Huyền QH-2014-X-QL Lớp 1
9 14030166 Lê Thị Huyền QH-2014-X-LS Lớp 1
10 14030172 Phạm Thanh Huyền QH-2014-X-LS Lớp 1
11 14030207 Nguyễn Thị Kiều QH-2014-X-QL Lớp 1
12 14030224 Nguyễn Thị Lệ QH-2014-X-TL Lớp 1
13 14030595 Nguyễn Thị Kim Liên QH-2014-X-LS Lớp 1
14 14030258 Trịnh Khánh Ly QH-2014-X-LS Lớp 1
15 14031096 Nguyễn Anh Minh QH-2014-X-NNH Lớp 1
16 14031099 Nguyễn Hồng Nhiên QH-2014-X-NNH Lớp 1
17 14030379 Bùi Văn Sơn QH-2014-X-LS Lớp 1
18 14030404 Nguyễn Thu Thảo QH-2014-X-VH Lớp 1
19 14030421 Thiều Thị Thọ QH-2014-X-NNH Lớp 1
20 14030447 Nguyễn Thị Phương Thuý QH-2014-X-QL Lớp 1
21 14030557 Nguyễn Thị Thuỷ QH-2014-X-LS Lớp 1
22 14030558 Nguyễn Thị Thuỷ QH-2014-X-LS Lớp 1
23 14030563 Nguyễn Thị Tình QH-2014-X-TL Lớp 1
24 14030482 Trần Huệ Trang QH-2014-X-VH Lớp 1
25 14030483 Trần Quỳnh Trang QH-2014-X-QL Lớp 1
26 14030501 Đỗ Văn Tụ QH-2014-X-TL Lớp 1
27 14030496 Nguyễn Thanh Tuyền QH-2014-X-LS Lớp 1
28 14030566 Nguyễn Thị Tuyết QH-2014-X-QL Lớp 1
29 14030624 Bùi Ngô Thu Uyên QH-2014-X-QL Lớp 1
1 14031171 Nguyễn Trung Anh QH-2014-X-QL.A Lớp 2
2 14030018 Trần Thị Lan Anh QH-2014-X-QTDL Lớp 2
3 14030030 Hứa Thị QH-2014-X-VH Lớp 2
4 14030043 Lương Thị Minh Chi QH-2014-X-TL Lớp 2
5 14032283 Nguyễn Thị Chi QH-2014-X-TLLS Lớp 2
6 14031079 Mạc Thị Hồng Dinh QH-2014-X-NNH Lớp 2
7 14030061 Phan Thị Dinh QH-2014-X-QL.A Lớp 2
8 14030089 Nguyễn Thị QH-2014-X-LS Lớp 2
9 14032523 Trần Thị Thu QH-2014-X-TL Lớp 2
10 14030578 Nguyễn Nhật Hạ QH-2014-X-VH Lớp 2
11 14031246 Lê Thị Hằng QH-2014-X-TR.A Lớp 2
12 14032289 Nguyễn Thu Hằng QH-2014-X-VH Lớp 2
13 14032519 Lê Thế Hanh QH-2014-X-TL Lớp 2
14 14030957 Tạ Thị Hiền QH-2014-X-QL Lớp 2
15 14030135 Nguyễn Thị Hoa QH-2014-X-VH Lớp 2
16 14030959 Chử Thị Hoà QH-2014-X-QL Lớp 2
17 14030150 Lê Hoàng Hồng QH-2014-X-VH Lớp 2
18 14030964 Lê Minh Khuê QH-2014-X-QL Lớp 2
19 13030669 Đặng Thị Liên QH-2013-X-TL Lớp 2
20 14030230 Bùi Diệu Linh QH-2014-X-VH Lớp 2
21 14030231 Bùi Thị Thuỳ Linh QH-2014-X-CTH Lớp 2
22 14030241 Vũ Khánh Linh QH-2014-X-VH Lớp 2
23 14030975 Ngô Thị Quỳnh Mai QH-2014-X-QL Lớp 2
24 14031018 Đỗ Thu Nga QH-2014-X-LS Lớp 2
25 14032060 Đinh Thị Kim Ngân QH-2014-X-QTDL Lớp 2
26 14011134 Nguyễn Thị Hồng Ngát QH-2014-X-QL.A Lớp 2
27 14031102 Đỗ Thị Phương QH-2014-X-NNH Lớp 2
28 14031333 Nguyễn Thị Thảo QH-2014-X-VH Lớp 2
29 14032599 Phạm Thị Thảo QH-2014-X-QL Lớp 2
30 14030425 Lê Thị Thơm QH-2014-X-TR.A Lớp 2
31 14030990 Lê Thị Thu QH-2014-X-QL Lớp 2
32 14032155 Nguyễn Diệu Thu QH-2014-X-NNH Lớp 2
33 14031026 Nguyễn Thị Thúy QH-2014-X-LS.A Lớp 2
34 14030458 Nguyễn Thị Thúy QH-2014-X-VH Lớp 2
35 14031294 Phan Thị Huyền Trang QH-2014-X-TR Lớp 2
36 14031225 Đỗ Thị Uyên QH-2014-X-TTH Lớp 2
1 14030001 Đặng Phương Anh QH-2014-X-TR Lớp 3
2 14031305 Hoàng Thị Lan Anh QH-2014-X-VH Lớp 3
3 14030943 Vũ Ngọc Ánh QH-2014-X-QL Lớp 3
4 14030045 Trần Linh Chi QH-2014-X-VH Lớp 3
5 14031312 Nguyễn Thị Dung QH-2014-X-VH Lớp 3
6 14030576 Nguyễn Thị Thùy Dương QH-2014-X-VH Lớp 3
7 14031081 Đỗ Thị Duyên QH-2014-X-NNH Lớp 3
8 14031875 Lưu Hoàng Giang QH-2014-X-NNH Lớp 3
9 14030088 Nguyễn Thị Thu QH-2014-X-VH Lớp 3
10 14033005 Lê Diễm Hằng QH-2014-X-TL Lớp 3
11 14032604 Lê Thị Hằng QH-2014-X-TL Lớp 3
12 14031085 Nguyễn Thị Hiền QH-2014-X-NNH Lớp 3
13 14031948 Nguyễn Thị Huyền QH-2014-X-NNH Lớp 3
14 14030867 Cao Thị Khánh Linh QH-2014-X-LS Lớp 3
15 14031999 Lưu Khánh Linh QH-2014-X-NNH Lớp 3
16 14032246 Ngô Thùy Linh QH-2014-X-VH Lớp 3
17 14031091 Nguyễn Thị Khánh Linh QH-2014-X-NNH Lớp 3
18 14030973 Lê Thị Mai QH-2014-X-QL Lớp 3
19 14032037 Đào Nguyệt Minh QH-2014-X-NNH Lớp 3
20 14032042 Nguyễn Thị Mừng QH-2014-X-VH Lớp 3
21 14030303 Bùi Thị Ngọc QH-2014-X-VH Lớp 3
22 14030307 Đỗ Thị Ngọc QH-2014-X-VH Lớp 3
23 14030324 Lê Thị Hồng Nhung QH-2014-X-DP Lớp 3
24 14032109 Vũ Thị Thu Phương QH-2014-X-NNH Lớp 3
25 14032110 Lê Văn Quân QH-2014-X-NNH Lớp 3
26 14033008 Nguyễn Thị Quỳnh QH-2014-X-TL Lớp 3
27 14032142 Nguyễn Thị Phương Thảo QH-2014-X-QL Lớp 3
28 14031334 Kiều Thị Bảo Thoa QH-2014-X-VH Lớp 3
29 14030562 Trần Thị Hoài Thương QH-2014-X-NNH Lớp 3
30 14031108 Nguyễn Thị Thủy QH-2014-X-NNH Lớp 3
31 14031116 Chu Thị Tố Uyên QH-2014-X-NNH Lớp 3
32 14031035 Lê Thịnh Yên QH-2014-X-LS.A Lớp 3
33 14032226 Phạm Thị Hải Yến QH-2014-X-NNH Lớp 3
34 14030628 Phạm Thị Hoàng Hải Yến QH-2014-X-VH Lớp 3