LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ban hành ngày 31/8/2009)

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

1. Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được ban hành theo Quyết định số 1289/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 31/08/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (gọi tắt là Quy định 1289).

 

Quy định này được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế 43) và Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quy chế 3413).

Toàn văn quy định XEM TẠI ĐÂY

2. Toàn bộ mọi hoạt động đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ năm học  2009 - 2010 được thực hiện theo Quy định 1289.

3. Sơ lược quá trình xây dựng và ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ ở Trường Đại học KHXH&NV

a) Ban hành lần thứ nhất vào ngày 24/09/2007 theo Quyết định số 2345/QĐ-XHNV-ĐT.

b) Sửa đổi lần thứ nhất vào ngày 01/09/2008 theo Quyết định số 1101/QĐ-XHNV-ĐT.

Nội dung chính được sửa đổi là các quy định về thời lượng khóa luận tốt nghiệp, trọng số điểm kiểm tra - đánh giá, thang điểm (được chi tiết hóa thêm các mức điểm C+, B+, A+).

c) Ban hành lần thứ hai (ban hành mới) vào ngày 31/08/2009 theo Quyết định số 1289/QĐ-XHNV-ĐT