LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội: Các nội dung sửa đổi

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Các quyết định sửa đổi một số nội dung trong Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội:

1. Quyết định số 1654/QĐ-ĐT, ngày 05/05/2009 sửa đổi các điều 20, 21, 31, 36, 37, 38, 39

Toàn văn nội dung sửa đổi XEM TẠI ĐÂY

2. Quyết định số 3055/QĐ-ĐT, ngày 09/09/2009 sửa đổi và bổ sung quy định về hệ tại chức và chuyên tu

Toàn văn nội dung sửa đổi XEM TẠI ĐÂY

Xem thêm Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ sau: Quy chế 3413